Voci de încredere?

Vecinul ți-a cerut bani – împrumut pentru două zile. Te-a păcălit. Isus ne-a spus: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.” (Matei 24:4) Vorbea despre lucruri importante.

Copiii trebuie să aibă încredere în părinți. Și totuși Avraam ar fi ajuns un idolatru, între cei ce „slujeau altor dumnezei” (Iosua 24:2). Pe Iacov, mama lui l-a rugat stăruitor: „Ascultă numai sfatul meu”… (Geneza 27:13-14) Și au curs durerile ca o cascadă. Tatăl s-a încrezut orbește în cel ce se dădea a fi Esau. Și Rebeca (cea aleasă de Dumnezeu) e cea care a pus la cale înșelăciunea. „Inima bărbatului se încrede în ea” (Proverbe 31:11) și în același timp citim și „Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brațe!” (Mica 7:5)

Fratele tău? Poate fi Cain. Împăratul tău? Poate fi Saul. Preotul? Poate va striga: Răstignește-L! Comunitatea ta dragă? Poate că îl va alege pe Baraba. Legile țării? Pot cere să fii aruncat în cuptor. Fratele de credință? Poate fi vânzătorul. Amvonul din biserica ta? Poate cel de acolo are „în mâini torța unei profeții false, care a fost aprinsă din focul diabolic al lui Satana” (EUZ 179.3). Un „înger de lumină” (2 Corinteni 11:14) poate fi chiar cel rău. Vrând să pară Hristos…

În ce să ai încredere? În cai și care? (Psalmii 20:7) În obiecte? În valori? În provizii? Dumnezeu spune: Nebunule! (Luca 12:19-20)

O voce (ghici a cui!) îți răspunde: Ascultă-ți inima! Începi cu „inima mă va cârmui cu înțelepciune” (Eclesiastul 2:3), ca să ajungi la: „Cine se încrede în inima lui este un nebun” (Proverbele 28:26). A mai rămas ceva? Cineva…? Da.

„Numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul” (Psalmii 62:1), „în El mi se încrede inima” (Psalmii 28:7). „Încrede-te în Domnul din toata inima ta” (Proverbe 3:5)! „Ferice de omul care se încrede în El!” (Psalmii 34:8). „Cine se încrede în Domnul este fericit.” (Proverbe 16:20) „Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.” (Isaia 26:4)

„Încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.” (2 Cronici 2:20)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *